Ofis Telefonu 0 537 787 21 55

"mahkeme" etiketli sayfalar

Görevli mahkemeler aile mahkemesi olup aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemeleri görevlidir

Avva

Velayet Davası

2019-08-19

Velayet davası; çocuğun velayeti kendisinde olmayan eşin diğer eşe karşı açtığı bir aile hukuku davası türüdür.

Avva

Babalık Davası

2019-08-19

Kimler babalık davası açma hakkına sahiptir? Babalık davası açmak için hak düşürücü süre var mıdır?

İsim Soyisim Değiştirme Davalarında Görevli Mahkeme

İsim ve/veya soyisim değiştirilmek isteniyor ve değiştirme haklı nedenlere dayanıyor ise görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Ancak isim ve soyisim değişikliği, nüfus müdürlüklerinin harf hataları vb. nedenlerden kaynaklanıyor ise görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleri olacaktır.

Avukat Veyis AYDIN tarafından Türkiye 'de ilk ve tek olarak e - duruşma yapılmıştır.

 Ceza Kanununun amacı  Madde 1

 Suçta Ve Cezada Kanunîlik İlkesi

  Adalet Ve Kanun Önünde Eşitlik İlkesi

  Kanunun Bağlayıcılığı

    Özel Kanunlarla İlişki

Avva

Tanımlar Madde 6

2020-12-18

     Tanımlar Madde 6

   Zaman Bakımından Uygulama  Madde 7

< />