Ofis Telefonu 0 537 787 21 55

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Gayrimenkul, Kira ve İnşaat Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması
Tapu tesis, iptal, tescil davaları açılması ve takibi
İpotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi
İntifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi
Yapı kooperatifi yönetim ve işlemleri
Ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri
Müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler
Kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu
Ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhlerinin yapılması

Sayfamızı Paylaşın
Etiketler
< />