Ofis Telefonu 0 537 787 21 55

Genel

81 İl Valiliğine Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi

81 İl Valiliğine Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi

Ayrıntı
7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu
7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu
Ayrıntı
FETÖ PERSONEL PROGRAMI
-Personel programı ve elde edilen dosyalar kullanılarak, örgütün sözde sivil mahrem yöneticileri (temsilci, müdür, vb.) ve hiyerarşik olarak o şahıslara bağlı örgüt üyeleri hakkında sorgulamalar ve işlemler yapılabildiği,
 
-Elde edilen çözümlerin içerisinde; FETÖ/PDY sözde Marmara Jandarma Mahrem Yapılanmasında faaliyet gösteren sivil mahrem şahıslara ait; TC kimlik numarası, kimlik bilgileri, adres, telefon numaraları, araç plaka, eğitim durumu, mail adresleri, örgüt içi muhasebe kayıtları,  eşlerine ve ailelerine ait kimlik bilgileri ile şahsi ve örgütsel detaylı bilgilerin bulunduğu görülmüştür.
Ayrıntı
FETÖ KATALOG PROGRAMI
-Katalog programı ve elde edilen dosyalar vasıtası ile Marmara Bölgesinde görev yapan Jandarma personeli üzerinde detaylı sorgulama yapılabildiği, yapılan sorgulamalarda personele ait TC kimlik numarası, rütbe, sicil, görev yeri gibi özlük bilgileri, örgüte bakış açısı (menfi, müspet, nötr, ehl-i dünya vb.) ile örgüt üyeleri tarafından personel hakkında yazılmış özet notlara erişilebildiği,
Bursa, Bilecik ve Yalova'da görev yapmış Jandarma personeli için diğer bilgilere ek olarak fotoğraf, aile ve soy, görev safahat, iletişim, adli kayıt, eğitim ve kurs bilgileri ile örgüt üyeleri tarafından şahıslarla ilgili yazılmış notların yer aldığı,
-Programda bilgileri bulunan bazı şahıslar hakkında MİT, BİMER,  TSK gibi makamlara gönderilmek üzere örgüt mensuplarınca hazırlanmış olan ‘Sulandırma’ başlıklı mektupların bulunduğu anlaşılmıştır.
‘PERSONEL’ ve ‘KATALOG’ programlarına ait tablolarda ayrıca;
*2016 yılında Bursa, Bilecik ve Yalova illerinde görev yapmış FETÖ/PDY mensubu Jandarma Subay-Astsubay-uzman erbaş ve sivil memurlar hakkında sohbetlere katılma, himmet verme vb. bilgiler ile eş ve çocuklarının örgüt bağlantısına ilişkin notların tutulduğu, 
*2016 yılında İstanbul/Harp Akademisinde eğitim gören FETÖ/PDY mensubu Jandarma Personeli hakkında eğitim durumları, sohbetlere katılma, himmet verme, eş ve çocuklarının örgüt bağlantısına ilişkin notların tutulduğu tespit edilmiştir. 
Jandarma ve Okullar Komutanlığı Tablosu;
TrueCrypt programı ile şifrelenmiş ve çözümlenen tablolar arasında yer alan 10c4 ve 1388 isimli dosyalarda, 2012-2016 yıllarında uzun dönem eğitim ya da kısa süreli mesleki kurs görmek üzere Jandarma Okullar Komutanlığında görevlendirilmiş olan Jandarma personeli oldukları tespit edilen şahıslarla ilgili bilgilerin bulunduğu,
*Söz konusu Jandarma personeli hakkında örgüt tarafından kodlu bilgilerin tutulduğu, tablolarda bulunan TCKN bilgilerinin karşısında, ‘tarih, gezici, işlem, açıklama’ vs. şeklinde başlıkların yer aldığı,
*İşlem ve Açıklama başlıkları altında her bir TCKN için Mahrem İmam ile irtibatlanma bilgilerinin kodlu şekilde tutulduğu görülmüştür. 
Ayrıntı
FETÖ DİJİTAL VERİ
Raporun ilk kısmında da detaylı şekilde izah edildiği üzere FETÖ/PDY’nin ana hedefi, oligarşik zümre egemenliğine dayalı Fetullahçı bir diktatörlük, bir mutlak iktidar kurma yolunda, özellikle mahrem hizmetler olarak nitelendirdiği TSK, Emniyet, MİT, Adliye ve Mülkiye yapılanmaları başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarına sızdırdığı örgüt mensupları vasıtasıyla, örgüt lideri Fetullah Gülen’in 20’li yaşlarından itibaren kurguladığı anayasaya aykırı düzeni hayata geçirmeyi amaçlamaktadır.
Nitekim o dönemde TSK içerisinde önemli bir yere sahip olan Jandarma teşkilatı da örgütün hedeflerini gerçekleştirme noktasında oldukça önemli bir konuma sahiptir.
Örgütün Jandarma Mahrem sorumlularının ve bu mahrem sorumlulara bağlı Jandarma teşkilatı içerisindeki örgüt mensuplarının, ayrıca örgütün kendisine hasım olarak gördüğü Jandarma personelinin faaliyetlerinin takip edilebilmesi için özel olarak bir program geliştirdikleri daha önce yakalanan çok sayıda örgüt mensubunun ifadelerine de yansımıştır.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/88650 sayılı soruşturması kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Askeri Mahrem Yapılanmasının tespit ve deşifresine yönelik olarak gerçekleştirilen operasyon neticesinde; 19.08.2016 tarihinde İstanbul ilinde yakalananan FETÖ/PDY Terör örgütünün sözde Jandarma Mahrem Yapılanmasında "Marmara Bölge Temsilcisi" olarak faaliyet yürüten, "Zeynel", "Latif” ve "Fatih" kod isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyaller içerisinde yer alan verilerin çözümlenmiş olması büyük önem arz etmektedir.
Bahse konu veriler içerisinde çözümlenen programlar ve veri tabanlarında örgütün sözde jandarma mahrem yapılanmasında görev alan mahrem sorumluların bilgilerinin yer aldığı PERSONEL ve Jandarma Mahrem sorumlulara bağlı olarak “öğrenci” tabir edilen örgüt üyesi jandarma personeline ve örgütün hasım olarak gördüğü bir kısım Jandarma personeline ilişkin bilgilerin yer aldığı KATALOG isimli programlar ve bu programların veri tabanı dosyaları olduğu anlaşılan çok sayıda Excel, SQL vb. dosyalarının,
Ayrıca; örgütün kendine hasım olarak gördüğü veya cezalandırılması planlanan kişiler ile ilgili olarak düzenlenmiş fişleme, sulandırma, sızdırma ya da dinleme kayıtlarının tutulduğu bir takım dosyaların ve örgütsel propaganda amaçlı hazırlanan video dosyalarının bulunduğu, 
Veri içerisinde yapılan incelemelerde örgüt mensubu jandarma personelinin sadece kendileri ile ilgili değil eşleri ve çocuklarına ilişkin detaylı notların olduğu, bu notlar incelendiğinde eşlerinin örgüte mensup olup olmadığı, rehberlik, keyfiyet gibi bir takım örgütsel ödevleri yerine getirip getirmeme durumlarının da kayıt edildiği, bu kayıtların örgüt mensubu jandarma personelinin örgütsel derecelendirmelerinde ya da kurmaylık, yurt dışı görev v.b. gibi üst görevlere getirilip getirilmemesi gibi durumlarda örgütün sözde mahrem yöneticileri tarafından değerlendirildiği ve buna göre kanaat belirtildiği,
Ayrıca bir kısım örgüt mensubu jandarma personelinin çocuklarına da müstear (kod) isim verildiği ve sözde mahrem abiler atandığı görülmüştür.
Yine veri tabanı içerisinde “PERTZK” isimli Word belgesinde “SİVİL PERSONELE AİT BAZI HAK VE ÖDEVLER” başlıklı örgütün sözde jandarma mahrem yapılanması ile ilgili, yalnızca temsilcide bulunması gerektiği belirtilen ve diğer örgüt mensupları ile fiziki olarak paylaşılmaması ancak deklare edilmesi istenen, mahrem sivil örgüt yöneticilerinin örgütsel hak ve ödevlerinin yer aldığı “PERSONEL TÜZÜK” belgesi olduğu anlaşılmıştır.
İnceleme raporunda detaylı olarak belirtilen hususlar doğrultusunda dijital veride ele geçirilen program ve veri tabanlarını kısaca özetlemek gerekirse;
4. KATALOG PROGRAMI VE VERİTABANI
Programda ve veri tabanlarında örgütün sözde Jandarma Mahrem Marmara Temsilciliği sorumluluk alanında görev yapan Jandarma personeline ait, Jandarma Personel Bilgi Sistemine benzer, detaylı mesleki ve kişisel bilgilerinin yer aldığı, 
Programda yetki mekanizmasına bağlı olarak Kasım kod isimli örgüt yöneticisinin sorumlu olduğu Bursa, Bilecik ve Yalova illerinde görev yapan Jandarma personeline ilişkin çeşitli verilerin yer aldığı,
FETÖ/PDY Jandarma mahrem yapılanmasında “öğrenci” konumunda olan örgüt mensubu jandarma personelinin bilgilerinin ayrıca tutulduğu, örgütün bilmesi gerekenler prensibi ve kısıtlı yetki mekanizması tedbirleri kapsamında programda örgütsel faaliyetlere ilişkin bilgilerin tam olarak görüntülenemediği,  
Ancak veri tabanı dosyalarında örgüt mensubu şahısların örgütsel faaliyetlerine ilişkin çok sayıda dosya ve Excel tablolarının bulunduğu tespit edilmiştir. 
1.EXTRA DOSYALARI 
(“Ext.Csv” “Extcck.Csv” “Extdvr.Csv” “Extizd.Csv” “Extizdgrs.Csv” “Extmlz.Csv” “Extnot.Csv” “Extokl.Csv” “Extokldvr.Csv” “Extoklgorus.Csv” “Extokltyd.Csv” “Extreh.Csv” “Extsnv.Csv” “Exttanidik.Csv” “Exttndk.Csv” “Exttyndvr2.Csv” “Extumt.Csv” “Extyrdsnf.Csv” [extdvr_deleted_records] [extokldvr_deleted_records] )
Veri tabanı dosyalarında yer alan ve “ext” ile başlayan Excel tablolarının FETÖ/PDY Jandarma mahrem yapılanmasında yer alan örgüt mensubu jandarma personeline ilişkin verileri içerdiği, özellikle kod adı, derece, himmet, ortalama himmet, eşinin örgüte bağlılığı, mesleki yeterliliği, keyfiyet,  Temsil Kabiliyeti, Sevk ve İdare, Kariyer, Devredilme durumu, istihbarat kabiliyeti, iletişim bilgileri, okul döneminde ve sonrasında devir bilgileri, evleneceği kişinin örgüt tarafından belirlendiğine dair izdivaç bilgileri, örgütsel faaliyet kapsamında ne kadar risale, bam teli vb. örgütsel doküman okuduğuna ilişkin rehberlik bilgileri, ümit kategorisine düşenlere ilişkin çeşitli bilgiler, örgüt üyesi jandarma personelinin ailesine ve çocuklarına mahrem sorumlu abi atanması, müstear adı vb. verildiğine ilişkin bilgilerin bulunduğu dosyalar olduğu görülmüştür.
2. MYSQL_ 10c4 ve MYSQL _1388 DOSYALARI
Bahse konu veri tabanı dosyalarının FETÖ/PDY mahrem yapılanmasında faaliyet yürüten ve Jandarma Okullar Komutanlığına bağlı askeri okullarda 2012-2016 yılları arasında öğrenim gören, örgütsel tabirle “öğrenci” konumunda olan jandarma personelinin örgütsel faaliyetlerine ilişkin mahrem sorumlular tarafından tutulduğu anlaşılan; görüşmelere ve sohbet adı altındaki toplantılara gelip/gelmediği gibi hususlara dair bir takım notların tutulduğu dosyalar olduğu görülmüştür.
3. ŞAHIS DOSYALARI 
(“Shsfile” “Shsresimves” “Sahis.Csv” “Sahis2.Csv” “Shsadl2.Csv” “Shsaile.Csv” “Shsatmdlk.Csv” “Shsatmist. Csv”“Shsdgrmah.Csv” “Shsdosya.Csv” “Shsdsp.Csv” “Shsekgrv.Csv” “Shsfrr.Csv” “Shsgunluk.Csv” “Shshzmamr.Csv” “Shshzmamrlog.Csv” “Shsiletisim.Csv” “Shsislem.Csv” “Shsizin.Csv” “Shsjdava.Csv” “Shskanka.Csv” “Shskisdrm.Csv” “Shskurs.Csv” “Shskoltukarsiv.Csv”  “Shskoltukdurum.Csv” “Shsmah.Csv” “Shsmalumat.Csv” “Shsmedya.Csv” “Shsmemleket.Csv” “Shsodul.Csv” “Shsogr.Csv” “Shsozldrm.Csv” “Shsrmpdrm.Csv” “Shssafahat.Csv” “shsscl.Csv” “Shssgl.Csv” “Shssnvnot.Csv” “Shstebl.Csv” “Shstyn.Csv” “shsucush.Csv” “Shsucusj.Csv” “Shsuyap.Csv” )
Bahse konu veri tabanı dosyalarının katalog programına ait veri tabanı dosyaları olduğu, sözde mahrem sorumluya bağlı bulunan illerde görev yapan, FETÖ/PDY Jandarma Mahrem Yapılanmasında yer alan ya da almayan, jandarma personelinin resim, aile, atama dilekçe, atama istek, diğer mahkeme, dosya, disiplin, ek görev, firar, günlük, hizmet amiri, hizmet amiri log, iletişim, işlem, izin, dava, kanka, kişisel durum, kurs, çalıştığı birim, görev unvanları, toplanan malumat bilgileri, terfi durumları, medya, ödül, öğrenim, özel durum, safahat, sicil, sağlık, uçuş, uyap, tayin, not bilgileri gibi verilerin bulunduğu dosyalar olduğu görülmüştür.
4. BİM DOSYALARI
(“Bimbase.Csv”“Bimislem.Csv”“bimislem_deleted_records”“bimbase_deleted_records”)
BİM İşlem isimli dosyaların içerisinde; FETÖ/PDY Jandarma Mahrem Yapılanmasında yer alan örgüt mensubu Jandarma personeli şahıslar tarafından elde edildiği değerlendirilen, örgütün kendine hasım olarak gördüğü bir kısım Jandarma personeli ile bazı sivil şahıslar hakkında usulsüz olarak elde edilmiş çeşitli BİM faaliyetlerine ilişkin notlarının olduğu,
Ayrıca; örgütün hedefinde olan bir kısım Jandarma personeline yönelik yapılan sahte ihbarlar, sosyal medya paylaşımları, mektuplar, evraklar, BİMER başvuruları gibi “sulandırma” faaliyetlerine ait notların bulunduğu görülmüştür. 
Diğer dosyaların (kd, ykln ile başlayan vb.) programın kullandığı yazılımsal kodlara ilişkin dosyalar olduğu görülmüştür.
5. PERSONEL PROGRAMI ve VERİTABANI DOSYALARI
Bahse konu programın FETÖ/PDY Jandarma mahrem yapılanmasında yer alan sözde mahrem sivil örgüt yöneticilerinin; kod adları, örgüt hiyerarşisi içerisindeki konumları, rehberlik, izdivaç, keyfiyet, himmet verme durumları, gelir gider tabloları, haklarında yapılan ATM faaliyetleri, kabiliyetleri, örgütsel gelişimleri, iletişim bilgileri, aile/kimlik ve mesleki bilgileri, örgüt tarafından kendilerine zimmetlenen malzemeler vb. gibi birçok bilgilerinin yer aldığı bir program olduğu görülmüştür. 
Yetkilendirme ve bilmesi gerekenler prensibi kapsamında uygulanan kısıtlı erişim nedeniyle programda sınırlı sayıda şahıslarla ilgili verilerin görüntülenebildiği, 
Ancak veri tabanı dosyaları ve kurtarılan dosyalar incelendiğinde daha fazla şahsa ait farklı verilere de ulaşılabildiği görülmüştür.
1. “MYSQL_ 13b4” ve “MYSQL _b8c” DOSYALARI
Programda kısıtlı yetkilendirme nedeniyle görüntülenemeyen ancak veritabanları içerisinde bulunan ve çok sayıda sözde mahrem sorumlular ile eşlerinin okuduğu, cevşen, risale, pırlanta vb. REHBERLİK tabir edilen örgütsel faaliyetlere ilişkin bilgilerin bulunduğu veri tabanı dosyaları olduğu anlaşılmıştır.
2. “MUHASEBE GELİR GİDER” DOSYALARI" 
(“Svlmuh.csv” “Svladmmuhglr.Cvs” “Svladmmuhgdr.Cvs”) 
Bahse konu dosyaların Sivil Muhasebe, Sivil Admin Muhasebe Gideri, Sivil Admin Muhasebe Geliri dosyaları olduğu,
Muhasebe, himmet, promosyon, gazete, dergi vb. gibi gelir kayıtları ile örgütsel faaliyetler kapsamında yapılan harcamalara ilişkin gider kayıt bilgilerinin bulunduğu veri tabanı dosyaları olduğu anlaşılmıştır.
3. “ARAMA TARAMA MESULU FAALİYETLERİ” DOSYALARI
(“Svlatmbase.csv” “Svlatm.csv” “svlatm_deleted_records”) 
Sivil ATM, Sivil ATM Base ve silinmiş sivil ATM dosyalarının olduğu
 Sözde mahrem sivil örgüt mensuplarına (öğretmen, mdr. yrd, müdür, temsilci vb.) yönelik ATM mesullerince yapılan ARAMA-TARAMA faaliyetleri neticesi düzenlenen notların tutulduğu veri tabanı dosyaları olduğu tespit edilmiştir.
4. MAHREM SORUMLU BİLGİLERİ DOSYALARI  
(“Svllog.Csv” “Svlbase.csv“ “Svladl2.Csv” ”Svlozel.csv” “Svldosya.Csv” “Svltanidik.csv” “svllog_deleted_records” “svltanidik_deleted_records”) 
Sivil ADL2, Sivil Base, Sivil Log, Sivil Not, Sivil Özel, Sivil Dosya, Sivil Tanıdık dosyalarının olduğu,
Sözde mahrem sivil örgüt mensuplarına ve ailelerine ilişkin; iletişim bilgileri, çalıştığı yer, müstear (KOD), bağlı olduğu temsilci, hizmet id, kan grupları, okudukları okullar, akademik kariyerleri, bildiği yabancı diller, araç plakaları, mail adresleri, kullandıkları iletişim tabanlı uygulama programları, referansları, vb. gibi çeşitli bilgiler ile kabiliyetlerine ilişkin değerlendirme notlarının tutulduğu veri tabanı dosyaları olduğu tespit edilmiştir.
5. İZDİVAÇ DOSYALARI 
(“Svlizdgrs.Csv” “Svlizd.Csv”) 
Sivil İzdivaç, Sivil İzdivaç Görüşme dosyalarının olduğu, bahse konu dosyalar içerisinde sivil örgüt mensubu şahısların izdivaç bilgilerine ilişkin notların tutulduğu görülmüştür.
6. MALZEME DOSYALARI
(“Svlmlz.csv” [svlmlz_deleted_records]) 
Sivil Malzeme dosyasının olduğu, sivil örgüt mensuplarına örgütsel faaliyetlerde kullanılmak üzere örgüt tarafından verilen malzemelere ait kayıt ve bilgilerin olduğu tespit edilmiştir.
 
 
7. REHBERLİK DOSYALARI 
(“Svlreh.csv”) 
Sivil Rehberlik dosyasının olduğu, sözde mahrem sorumluların ve eşlerinin okuduğu, cevşen, risale, pırlanta vb. REHBERLİK tabir edilen örgütsel faaliyetlere ilişkin bilgilerin bulunduğu dosyalar olduğu görülmüştür.
DİJİTAL VERİDEKİ KLASÖRLER VE VERİ TABANI DOSYALARI
8. “24 hazıran” isimli klasör: 
• Sözde Jandarma mahrem yapılanmasında yönetici pozisyonunda faaliyet yürüten Mahrem imamların örgütsel faaliyetleri kapsamında yaşadığı sorunlarla ilgili alınan notlar olduğu,
• Sözde Jandarma mahrem yapılanmasında Müdür konumunda faaliyet yürüten bazı şahıslara bağlı, izdivaç faaliyetleri kapsamında bulunan şahıs sayılarına ilişkin verilerin bulunduğu excel tablosu olduğu anlaşılmıştır.
9. “AKADEMİ KATALOG PERSONEL” isimli klasör:
• Mehmet Kod isimli sözde mahrem sorumlu şahsa ait Personel.exe, katalog.exe programlarının ve bu programlara ait veri tabanı dosyalarının bulunduğu klasör olduğu,  bahse konu klasörler içerisinde Harp Akademileri Komutanlığında çalışan örgüt mensubu jandarma personeli ve bağlı bulundukları sorumlu sözde mahrem imamlara ilişkin kişisel ve örgütsel bir takım bilgilerin bulunduğu tespit edilmiştir.
• Klasörlerin altında “PERSONEL YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU” ve mahrem sorumluların hak ve ödevlerinin açıklandığı ve örgüt hiyerarşisine göre yalnızca temsilcide bulunması gereken PERSONEL TÜZÜK isimli Word belgelerinin bulunduğu tespit edilmiştir.
10. “KASIM BEY ATAMA” isimli klasör:
• Bahse konu klasör içerisinde Temsilci Fatih Kod’un sorumlu olduğu Marmara temsilciliğinden 2016 yılında tayinle gidecek ve tayinle gelecek örgüt mensubu Jandarma personelinin mesleki ve örgütsel bilgileri ile devir bilgilerinin bulunduğu dosyalar olduğu tespit edilmiştir. 
11. “Kasim_53569” isimli klasör:
• Kasım Kod’a ait Personel.exe programının ve bu programa ait veri tabanı dosyalarının bulunduğu, sözde jandarma mahrem yapılanmasında görevli sivil mahrem şahısların kod adları, örgüt hiyerarşisi içerisindeki konumları, rehberlik, izdivaç, keyfiyet, himmet verme durumları, gelir gider tabloları, haklarında yapılan ATM faaliyetleri, kabiliyetleri, örgütsel gelişimleri, iletişim bilgileri, aile/kimlik ve mesleki bilgileri, örgüt tarafından kendilerine zimmetlenen malzemeler vb. gibi birçok bilgilerinin bulunduğu anlaşılmıştır.
12. “Maskeli Darbe – 1 / 2 Bölüm” isimli klasörler:  
17-25 Aralık sürecinden sonra örgütsel propaganda amaçlı örgüt üyeleri tarafından hazırlanan video görsellerinin bulunduğu, açık kaynaklardan da ulaşılabilen video dosyaları olduğu anlaşılmıştır.
13. “t04m01_Kasim” isimli klasör:
• Kasım Kod’a ait Katalog.exe. Programının ve bu programa ait çok sayıda veri tabanı dosyalarının bulunduğu klasör olduğu anlaşılmıştır.
Ayrıntı
articles

 

Attorney's Fee in Expropriation Cases
T.R.
SUPREME COURT
5. Law Office
 
 
BASIS NO: 2019/3412
 
DECISION NO: 2019/19175
 
1- Considering the decision of the European Court of Human Rights dated 23.10.2018, which was given as a result of the application numbered 12055/17, and the decision of the Constitutional Court with the application number 2016/9364 published in the Official Gazette numbered 30791 on 01.06.2019, it is stated that the attorney fee should not be awarded in favor of the plaintiff administration. not considered,
 
Since the difference amount decided to be invested in 2-3 month time deposits, 76,841.97 TL cannot be paid to the defendant as of the date of the decision, legal interest has been paid until the decision date, without considering that the legal interest to be charged in accordance with the 10/9th paragraph of the Expropriation Law No. 2942 should be the finalization date of the decision. decision making,
 
Although it is not true; Since the elimination of these misconceptions does not require a retrial (our department's decision date is 27/12/2018), the words (decision finalization) should be written instead of the phrase,
 
Your provision is thus 370/2 of the HMK. TO BE CORRECTED AND APPROVED pursuant to the article,
Ayrıntı
Genel
Etiketler
< />