Ofis Telefonu 0 537 787 21 55

İŞYERİNDE MEYDANA GELEN HIRSIZLIK SEBEBİYLE GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN TAZMİNATSIZ OLARAK İŞTEN ÇIKARTILM

İŞYERİNDE MEYDANA GELEN HIRSIZLIK SEBEBİYLE GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN TAZM

İşyerinde Meydana Gelen Hırsızlık Sebebiyle Güvenlik Görevlisinin Tazminatsız Olarak İşten Çıkartılması Haksız Fesihtir (Khk İle Sürekli İşçi Statüsene Alınan İşçinin İş Sözleşmesinin Feshi)

Davalı Vekili cevap dilekçesinde, Davacının iş sözleşmesinin, güvenlik görevlisi olarak korumak ve kollamakla görevli olduğu işyerinde gerçekleşen hırsızlık olayındaki ihmali nedeniyle yürütülen disiplin soruşturması sonucunda haklı nedenle feshedildiğinden Davacının kıdem ve ihbar tazminatı talep hakkının doğmadığını beyan ederek davanın reddini talep etmiştir.

 

Davalı Vekili cevap dilekçesinde, Davacının ... A.Ş. bünyesinde hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştığını, 24/12/2017 tarihli KHK ile 01/04/2018 tarihinde sürekli işçi olarak girişinin yapıldığını, Davacının, korumakla görevli olduğu A.Ş'nin Yerleşkesinde hırsızlık olayı gerçekleştiğini, bu olay hakkında tutanak tutulup savunmasının da alındığını, yaşanan olayın Davacının kusuru nedeniyle meydana gelen bu olay neticesinde iş akdinin müvekkili tarafından haklı olarak feshedildiğinden kıdem ve ihbar tazminatı talep hakkının doğmadığını beyan ederek davanın reddini talep etmiştir.

 

Tarafların delilleri toplanıp tanıkları dinlenmiştir.

 

Davacının çalışma süresi hakkında Taraflar arasında bir ihtilaf bulunmayıp toplanan delillere göre Davacının Davalılara ait işyerinde 5 Yıl 10 Ay 20 Gün çalıştığı anlaşılmıştır.

 

Davalılar, iş akdinin, işyerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Davacının, korumak ve kollamakla görevli olduğu işyerinden kabloları çalan şahsın arabasına taşımasına izin vermesi ve bizzat yardım etmesi, hırsızlıkta kullanılan aracın giriş-çıkışını sisteme kayıt etmemesi nedeniyle haklı nedenle feshedildiğini iddia etmişlerdir.

 

Davalıların iddia ettikleri hırsızlık olayının, aynı işyerinde çalışan Hakan tarfından gerçekleştirildiği, Hakan Davacının nöbetçi güvenlikçi olduğu cumartesi ve pazar günleri arabayla gelip, artan kabloları veya hurda kabloluları alıp arabasına yüklediği, Davacının da bu yükleme işine yardım ettiği anlaşılmaktadır.

 

İşyerine giriş-çıkışların kamera kayıtları ile kontrol edildiği için ortaya çıkacağının muhakkak olduğunu bilen Davacının, güvenlik görevlisi olarak çalıştığı bir işyerinden hırsızlık yapan birisine yardım etmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Davacının, aynı işyerinde çalışan Hakan Kaya'nın kabloları alıp götürmesine yardım etmesinin amacının, bu kabloları Hakan 'nın araziye götüreceği düşüncesiyle olduğu kanaatine varılmıştır. Davacının, kabloları alan Hakan isimli çalışanın bu kabloları nereye götürdüğü konusunda yeterli dikkat ve özeni göstermemesi bir kusurdur. Ancak bu kusur, iş akdinin işverence haklı nedenle feshini gerektirecek boyutta olmayıp, iş akdinin geçerli nedenle feshine neden olabilecek boyuttadır. Bu nedenle Davacının iş akdinin Davalılar tarafından haksız ve ihbarsız olarak feshedildiği kabul edildiğinden davacının kıdem ve ihbar tazminatı talep hakkının doğduğu anlaşılmıştır.

 

Davalı.. A.Ş. işyerinin güvenlik işini hizmet satın alma yöntemi ile diğer Davalıya yaptırdığı, bu nedenle Davalı... A.Ş.nin asıl işveren, diğer Davalının da alt işveren olduğu anlaşıldığından Davacının alacaklarından Davalılar birlikte sorumlu tutulmuştur.

Sayfamızı Paylaşın
Genel
Etiketler
< />