Ofis Telefonu 0 537 787 21 55

Defter ve Belgeleri İbraz Etmeme Suçu Beraat Kararı (Vergi Usul Kanuna Muhalefet)

Defter ve Belgeleri İbraz Etmeme Suçu Beraat Kararı (Vergi Usul Kanuna

1-Sanığa ait nüfus kaydı celp edilmiş,

2-Sanığa ait sabıka kaydı celp edilmiş

3-Vergi inceleme raporu dosyasına konmuş,

4-Maliye Bakanlığının tebliğ belgesi dosyasına konmuş,

5- Sanığın sabıkasında gözüken Şişli 10 ASCM'sinin ilamı dosyasına celp edilmiş,

6- Mahkeme huzurunda sanığın imza ve yazı örnekleri alınmış,

7-İstanbul Mali Suçlaş Şube Müdürlüğünce sanığın imza ve yazılarıın olduğu belgelerin aslı bilirkişi raporu tanzim edilmesi için celp edilmiş ve sonrasında iade edilmiş,

8- Sanığın imza örnekleri ile dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucu 09/12/2012 tarihli bilirkişi raporu dosyasına celp edilmiş ve,

9-Dosyada mevcut tüm bilgi ve belgeler incelenmiştir.

 

GEREKÇE :Mahkememizce yapılan yargılamada iddia ,savunma ve toplanan deliler bir kül olarak değerlendirildiğinde ;

 

Vergi denetmeni tarafından vergi tekniğine uygun olarak düzenlenen, ayrıntılı vergi suçu raporuna göre, suç tarihi olan xxx yılı içerisinde, xxx yılına ait yasal defter ve belgeleri vergi denetmenliğine teslim etmediği, böylece şüphelinin vergi incelemesi sırasında, vergi incelemesine yetkili kimselere defter, kayıt ve belgeleri ibraz etmeyerek gizlemek suretiyle, 213 sayılı vergi usul kanuna muhalefet ettiği iddiasıyla meydana gelen olayda;

 

Sanığın alınan beyanlarında xxxxx savunmaları birlikte değerlendirildiğinde, sanığın üzerine atılı suçu işlemediği yönündeki değerlendirme ile beraatine,

 

HÜKÜM: Ayrıntısı gerekçesinde açıklandığı üzere;

 

1-Her ne kadar sanık hakkında 213 sayılı yasaya muhalefet suçundan dolayı cezalandırılması istemliyle kamu davası açılmış ise de sanığın üzerine atılı müsnet suçu işlemediği anlaşıldığından CMK 223/2-b maddesi gereğince BERAATİNE ;

 

Av. Veyis AYDIN - 0 537 540 2155

Sayfamızı Paylaşın
Genel
Etiketler
< />