Ofis Telefonu 0 537 787 21 55

Dış Ticaret ve Gümrük Hukuku

Dış Ticaret ve Gümrük Hukuku

Gümrük Hukuku
Gümrük malların, eşyaların ülkeye giriş ve çıkışlarının devlet tarafından denetlenmesidir. Bu denetleme ile hem yasa dışı malların ülkeden çıkması ve ülkeye girmesi engellenmiş olur hem de vergi takibi yapılabilir. Gümrük, İthalat ve İhracat Hukuku malların ülkeye girerken veya çıkarken yani gümrükte yaşanılabilecek sorunların çözümünü sağlayan hukuk dalıdır.

Dış ticaret Türkiye'de gümrük kanuna göre düzenlenmektedir. İhracat ve ithalat işlemleri Gümrük, İthalat ve İhracat Hukuku 'na göre düzenlenmektedir.

İthalat ve ihracat yapan kimselerle gümrük konularında sıkıntı yaşanabilir. Gümrük, İthalat ve İhracat Hukuku ile yanlış bilgilendirmeler, eksik evrak, belge gibi durumlar hukuki zeminde çözülebilir.

Gümrük, İthalat ve İhracat Hukuku 'na İlişkin Hizmetlerimiz:

Gümrük Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve diğer ilgili kuruluşlarca tesis edilen işlemlerin; gerekli mevzuatlara uygu olup olmadığının incelenmesi ve aykırılığının tespit edilmesi durumunda bu işlemlerin idari bir kararla düzeltilmesi veya kaldırılması veya idari dava konusu yapılması
Herhangi bir eşyanın ithali sırasında Gümrük İdaresince hiç ödenmediğinde veya noksan ödendiği iddiasıyla istenen Gümrük Vergilerine ve fonlara karşı Gümrük İdaresine “Düzeltme Talebinde” bulunulması, itiraz yapılması, Vergi Mahkemelerinde dava açılması ve mahkeme kararlarının Danıştay nezdinde temyiz edilmesi işlemleri yer almaktadır.
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda belirtilen kaçakçılık fiillerinin herhangi birisinin işlendiği iddiasıyla tarafınıza yapılan suç duyuruları ile ilgili gerekli değerlendirmelerin yapılması ve savunmaların hazırlanması hizmetleri de bulunmaktadır.
Gümrük, İthalat ve İhracat Hukuku, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre tahakkuk ettirilmiş vergi ve para cezalarına ilişkin idari itiraz işlemlerini ve davaları yürütmektedir.

Haksız rekabet
Şirket yönetimi
Uluslararası distribütörlük anlaşmaları
İmtiyaz, bayilik, acentelik sözleşmeleri
Kredi anlaşmaları
Tüketicin korunması
Sermaye artırımları ve azaltılması işlemleri
Hisse senetleri ve tahvilleri ile ilgili işlemler
Yurtdışı alacak takibi
Yurtdışı yatırım danışmanlığı
Gümrük işlemlerinin yapılması
İhracat tahsillerinin denetlenmesi
İthalat işlemlerinin yapılması
Sözleşmelerin istenilen dilde hazırlanması

Sayfamızı Paylaşın
Etiketler
< />