Ofis Telefonu 0 537 787 21 55

"EV" etiketli sayfalar

Avva

Selman Yavuz GÖKCE

2014-09-13

Araştırma Görevlisi Arabulucu Selman Yavuz GÖKCE

İsim Soyisim Değiştirme Davalarında Görevli Mahkeme

İsim ve/veya soyisim değiştirilmek isteniyor ve değiştirme haklı nedenlere dayanıyor ise görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Ancak isim ve soyisim değişikliği, nüfus müdürlüklerinin harf hataları vb. nedenlerden kaynaklanıyor ise görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleri olacaktır.

FETÖ / PARALEL DEVLET YAPILANMASI

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün nasıl bir örgüt olduğunun irdelemesi


FETÖ/PDY terör örgütüne ilişkin tespitlerin yer aldığı Anayasa Mahkemesinin 04/08/2016 tarihli, 2016/6 (Değişik iş) ve 2016/12 sayılı kararı birlikte değerlendirildiğinde,

İşyerinde Meydana Gelen Hırsızlık Sebebiyle Güvenlik Görevlisinin Tazminatsız Olarak İşten Çıkartılması Haksız Fesihtir (Khk İle Sürekli İşçi Statüsene Alınan İşçinin İş Sözleşmesinin Feshi)

Davalı Vekili cevap dilekçesinde, Davacının iş sözleşmesinin, güvenlik görevlisi olarak korumak ve kollamakla görevli olduğu işyerinde gerçekleşen hırsızlık olayındaki ihmali nedeniyle yürütülen disiplin soruşturması sonucunda haklı nedenle feshedildiğinden Davacının kıdem ve ihbar tazminatı talep hakkının doğmadığını beyan ederek davanın reddini talep etmiştir.

Mehil vesikası öncesinden yapılan mevduat hacizlerinin durumu hakkında yargıtay kararı

Resmi Şekilde (noterler Tarafından) Yapılması Gereken İşlemler

 Ceza Kanununun amacı  Madde 1

 Suçta Ve Cezada Kanunîlik İlkesi

  Adalet Ve Kanun Önünde Eşitlik İlkesi

  Kanunun Bağlayıcılığı

    Özel Kanunlarla İlişki

Avva

Tanımlar Madde 6

2020-12-18

     Tanımlar Madde 6

< />