Ofis Telefonu 0 537 787 21 55

HIRSIZLIK VEYA GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLARI NEDENİYLE ARANAN ARAÇLAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER

HIRSIZLIK VEYA GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLARI NEDENİYLE ARANAN ARAÇLA

HIRSIZLIK VEYA GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLARI NEDENİYLE ARANAN ARAÇLAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER

İlgili kolluk birimi kayıtlarına hırsızlık veya güveni kötüye kullanma suçları nedeniyle arandığına dair şerh işlenmiş olmak şartıyla; araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilerce yetkilendirilen kişilerin başvurusu üzerine araçların tescil kaydı herhangi bir noter tarafından kapatılabilir.

Başvuru üzerine aracın tescil belge ve kayıtlarına işlem tarihi itibariyle "Hırsızlık nedeniyle aranıyor" ya da "Güveni kötüye kullanma nedeniyle aranıyor" şerhi işlenerek araç tescil kaydı kapatılır ve araç tescil belgesi araç sahibine iade edilir. Araçla birlikte araca ait tescil belgesinin de suça konu olması durumunda, talep üzerine aracın kayıt kapatma sebebini gösteren yazı araç sahibine verilir.

Araçların Satış, Devir Ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik Md. 39 kapsamında araca ait tescil kaydının kapatılması ile elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına, elektronik ortamda bildirimin mümkün olmaması halinde ise en geç on beş iş günü içinde yazılı olarak ilgili vergi dairesine aracın tescil kaydının suç tarihi itibariyle kapatıldığı noter tarafından bildirilir. Bu madde kapsamında tescil kaydı kapatılan araç bilgileri ve plakası, kapatma sebebi ile birlikte ARTES'te saklanır ve bu plakalar diğer araçlara verilmez.

Kaydı kapatılan aracın bulunması, ARTES'te yer alan araca ait aranma bildiriminin kaldırılmış olması ve aracın tespit muayenesinin yapılması halinde araç sahibinin başvurusu üzerine, kapatılan tescil kaydı yeniden açılır ve talep edilmesi halinde araç tescil belgesi düzenlenir. Bu durum elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına, elektronik ortamda bildirimin mümkün olmaması halinde ise en geç on beş iş günü içinde yazılı olarak ilgili vergi dairesine noter tarafından bildirilir.

Sayfamızı Paylaşın
Genel
Etiketler
< />