Ofis Telefonu 0 537 787 21 55

Banka Dosya Masraflarının İadesi

Banka Kredisi Dosya Masrafı İadesi

Banka kredisi dosya masrafı iadesi ile ilgili kısaca bilgilendirme yapmak gerekirse son zamanlarda basında sıkça dönen haberlerden biri de Bankaların aldığı haksız bedellerin son on yıl içinde geri ödeyecekleridir. Malesef ki bu o kadar da kolay olmayıp, bankalar yargı kararlarına rağmen dava açmadan bu bedelleri ödememektedir. Bu konuda Tüketici Mahkemelerinde açacağınız davalar harca tabi olmayıp gider avansını mahkeme veznesine yatırıldığında davayı açabilirsiniz. Yatırılan bu bedeller dava sonunda kazanılması halinde bankadan geri alınmaktadır. Bir çok avukatta mağdur durumdaki tüketiciler için bu davaları ücretsiz takip etmekte, vekalet ücretini bankadan almaktadır. Son görüşmeler ile Gider Avansları gibi tüm masrafların da alınmaması konusunda ilerleme kaydedildiği taktirde artık hiçbir ücret ödemeden bu davalar açılabilecektir. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarını ödemeyen bankalara karşı da icra takibi yapılması gerekmektedir. Hangi ilde olursanız olun bu kararlar ilam hükmünde olduğundan başka ilde bir avukata vekalet verdiğinizde de bunların icra takibi yapılabilmektedir. Örneğin İstanbul Kadıköy Hakem Heyetinin Kararını Ankara'da bir avukat icra takibine koyup tahsilatını yapabilmektedir. Bu kararların icra takibe konulmasında ilama dayalı takip olduğundan peşin harçlar alınmamaktadır.
 
Kredi Dosya Masrafını Geri Almak İçin Ne Yapılmalıdır?
 
Kredi Dosya Masrafını geri almak için öncelikle tüketiciler banka kayıtlarını inceleyerek haksız olarak alındığını düşündükleri bedelleri tespit ederek ilgili bankaya bu bedellerin ödenmesi için ihtarname göndermelidirler. Bu ihtarnamenin ardından ödenmeyen bedellere göre Tüketici Hakları Hakem Heyetlerine yada Tüketici Mahkemeler'ne başvuracaklardır. İki kurum arasındaki parasal sınır her yıl değişkenlik göstermektedir. (2013 Yılı 1.191,52 TL)
 
Kredi Dosya Masrafı İadesinde Tüketici Hakları Hakem Heyetleri'nin Görevi
 
Her il ve ilçe merkezinde valilik ve kaymakamlıklarda toplanan bu heyet tüketicilerin sorunlarını karar bağlamaktadır. Heyetin verdiği karar ilam niteliğinde olduğundan İcra Takibine Konulması gerekmektedir. Malesef Tüketiciler bu uygulamayı bilmediklerinden yada yapamadıklarından ellerindeki kararlar da banka ödemeyi yapmadığı zaman bir işe yaramamaktadır. Çünkü bun durumu bilen bankalar da İcraya konulmadan çoğu kez iadeleri yapmamakta, yada bu kararlara karşı itiraz davası açmaktadır. Hatta son zamanlarda haciz işlemi dahi yapılmadan bankaların bu bedelleri ödemedikleri görülmektedir. Sınırın üstündeki kararlar inceleme niteliğindedir ve ilam niteliği yoktur. Bu açıdan İcra Takibi yada dava aşamasında bir hukukçuya başvurulması faydalı olacaktır. Parasal sınır 2013 yılı için 1.191,52 TL
 
Kredi Dosya Masrafı İadesinde Tüketici Mahkemeleri' nin Görevi.
 
Kredi Dosya Masraflarının geri alınmasında Tüketici Hakem Heyeti başvuru sınırının üstündeki bedellerde Tüketici Mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus bankanın her aldığı bedelin haksız şart olmadığıdır. Bunun içindir ki alınan bedellerin hangisinin haksız şart olduğundan tereddüt ediliyorsa bir avukata danışılmalıdır. Aksi taktirde dava kısmen kabul kısmen red kararına uğrayacağından banka avukatlarına vekalet ücreti ödeme durumunda kalınacaktır. Bankadan alınan bir ev kredisinde banka tarafından tüketiciden dosya masrafı adı altında alınan bedellerin içinde çoğu zaman farklı kalemler de yer aldığından (İpotek Tesis, Ekspertiz Ücretleri v.s) bu talepler reddedilmektedir. Aşağıda bu konuya ilişkin bir mahkeme kararı yer almaktadır. Tüketici Mahkemelerinde dava açılması harca tabi değildir. Her yıl değişen oranlarda gider avansı mahkemeye depo edilerek dava açılabilmektedir. Bilirkişi incelemesi de gerekeceğinden bilirkişi ücreti de dava aşamasında tüketici tarafından ödenecektir. Dava sonuçlandığından tüketici haklı çıkar ise tüm bu bedelleri davalıdan geri alabilecektir. Tüketicilerin yaptığı bir diğer hata da ilamı icraya koyarken bu bedelleri talep etmeden sadece dava bedelini icraya koymalarıdır. Bu sebepledir ki mahkeme masrafları geri alınamamaktadır.

 

Sayfamızı Paylaşın
Genel
Etiketler
< />