Ofis Telefonu 0 537 787 21 55

2B Arazilerde Kamulaştırma Bedeli Hesaplama

2B Arazilerde Kamulaştırma Bedeli Hesaplama

2B ARAZİLERDE KAMULAŞTIRMA

Kamulaştırma Kanununun 19/son maddesi "Başkası adına tapulu, sahipsiz ve/veya zilyedi tarafından iktisap edilmemiş yerin kamulaştırılmasında binaların asgari levazım bedeli, ağaçların ise 11. madde çerçevesinde takdir olunan bedeli zilyedine ödenir." hükmünü getirmiştir.

                Davalının Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazdaki ağaçlarının Kamulaştırma Kanununun 11. maddesi çerçevesinde takdir olunan bedelinin kamulaştırma bedeli olarak tespit edilebileceği, davalının zilyedi bulunduğu dosya kapsamında yapılan keşif ve alınan bilirkişi raporları ile tespit edilen kapama şeftali bahçesi olarak kullandığı anlaşıldığından, ağaçların yaşlarına göre tespit edilecek verim miktarları ve değerlendirme tarihi olan 2015 yılı kg. satış fiyatı ve üretim masraflarına göre tespit edilecek net gelir esas alınarak taşınmazın tespit edilen sulu arazi vasfına göre %4 kapitalizasyon faiz oranı uygulanmak suretiyle belirlenecek kapama şeftali bahçesi değerinden, bahçenin bulunduğu taşınmaz zeminine ekilebilecek sulu tarım münavebe ürün gelirine göre biçilecek değeri düşülmek suretiyle ağaç bedellerinin (kaim değer) tespit edilerek kamulaştırma bedelinin belirlenmesi gerekmektedir. Açıklanan yönteme uygun olmayan bilirkişi raporunun hükme esas alınması doğru olmamıştır. (Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi 2018/478 Esas ve 2018/521 Karar)

Sayfamızı Paylaşın
Genel
Etiketler
< />