Ofis Telefonu 0 537 787 21 55

COVİD - 19 Tedbirleri Kapsamında İşten Çıkarma Yasağı

COVİD - 19 Tedbirleri Kapsamında İşten Çıkarma Yasağı

İşten çıkarma yasağı nedir? Ne zaman başlıyor? Kimler dahil?

 

 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Koronavirüs Tedbirleri) kapsamında 4857 sayılı İş Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir;

 

“GEÇİCİ MADDE 10 - Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez.

 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.

 

Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.

 

Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.”

 

 Ayrım yapılmaksızın tüm işçilerin 17/04/2020 tarihinden itibaren işten çıkartılması yasaklanmıştır. Süre 3 ay olup bu sürenin uzatılması hususunda Cumhurbaşkanına eklenen geçici maddenin son fıkrasında yetkide verilmiştir. 

Sayfamızı Paylaşın
Genel
Etiketler
< />