Ofis Telefonu 0 537 787 21 55

MOR BEYİN MAĞDURLARI (BERAAT KARARI & İSTİNAF KARARI)

MOR BEYİN MAĞDURLARI (BERAAT KARARI & İSTİNAF KARARI)

MOR BEYİN MAĞDURLARI

(BERAAT KARARI & İSTİNAF KARARI)

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 27/12/2017 tarih, 2016/180056 hazırlık nolu yazı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazı ve eklerine göre sanıkların telefon aramalarının irade dışında Fetö Terör Örgütünün iletişim programı Bylock IP'lerine yönlendirildiği belirlenen 11480 kişilik listede isimleri, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları, telefon numaraları ve bylock tespit tarihlerinin bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İddianamede sanıkların bylock programına erişim sağladığı iddia edilmişse de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 27/12/2017 tarihli yazı ekindeki listede sanıkların isimlerinin bulunduğu, dolayısıyla kendi iradeleri ile bylock programında iletişim sağlamadıkları görülmüştür.

 

TCK'nun 220, 314, Terörle Mücadele Kanununun 3 ve 4. Maddeleri birlikte değerlendirildiğinde, terör örgütüne üye olmak suçu için öncelikle, TCK'nun 4.kısım 4 ve 5.bölümlerindeki suçları işlemek amacıyla en az 3 kişinin bir örgüt çerçevesinde yapılandığının bilinmesi ve belirlenmesi gerekmektedir, yani bir örgütün varlığının ortaya konması gerekir.

 

Suç işlemek amacıyla kurulan örgütün amacını kabul eden, bu konuda verilen talimatları yerine getirmeye hazır, örgüt hiyerarşisinde yer alan kişi olarak tanımlanabilecek örgüt üyeliği suçunun unsurları TCK'nun 220.maddesinde genel hali düzenlenmiştir. Aynı yasanın 314/3 maddesinde örgüt kurma suçunun unsurlarının, TCK'nun 4.kısım 4 ve 5.bölümlerinde yer alan suçları işlemek amacıyla kurulan örgütler açısından da geçerli olduğu belirtilmiştir.

 

Örgütün amacının, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" (madde 302), "Düşmanla işbirliği yapmak" (madde 303), "Devlete karşı savaşa tahrik" (madde 304), "Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama" (madde 305), "Yabancı devlet aleyhine asker toplamak" (madde 306), "Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşmak" (madde 307), "Düşman devlete maddi ve manevi yardım" (madde 308), "Anayasayı ihlal" (madde 309), "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" (madde 310), "Yasama organına karşı suç" (madde 311), "Hükümete karşı suç" (madde 312), "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan" (madde 313) suçlarını işlemek olmalıdır.

 

Örgüt üyesi suçunun işlenebilmesi için:

  1. A) Sanıkların yukarıda vasıfları belirtilen örgütün bu amaçlarını bilmeleri gerekir.

Birbirinin amacını bilmeyen insanların oluşturduğu topluluk, örgüt olarak adlandırılamaz. Amaç birliği örgütün "Harcı" 'dır. Bu amaç olmaz veya bilinmez ise örgütün sürekliliği ve bütünlüğü sağlanamaz.

  1. B) Bu örgüt ile sanıklar arasında fiili bir bağın, bir hiyerarşinin olması gerekir.

Bu unsur sanıkların örgüt içerisindeki faaliyetleri, kimden talimat aldıkları, kime talimat verdikleri, örgütün hangi kademesinde oldukları, ceza sorumluluğunun ne olacağının belirlenmesi açısından önemlidir.

  1. C) Sanıkların örgüt amacına uygun talimatlara göre hareket etmeye hazır bir mensubiyet duygusu ile davranış göstermeleri gerekir.

 

Örgüt üyeliği suçundan mahkûmiyet hükmü kurabilmek için bu 3 özelliğin bir arada olması gerekir. Bu özelliklerden her biri diğerini tamamlayan unsurlardır.

 

İSTANBUL 36. AĞIR CEZA MAHKEMESİNCE MOR BEYİN MAĞDURLARI HAKKINDA BERAAT KARARI VERİLMŞİTİR

 

Dosyamızdaki deliller değerlendirildiğinde, sanıkların Fetö örgütünün amacını bildiği yönünde açıkça bir tespit bulunmadığı gibi var olduğu kabul edilen fetö örgütü ile ne tür bir fiili bağlantı içinde olduğunu ve örgüt hiyerarşisinin neresinde hangi tarihten beri yer aldığı ve ne tür bir aidiyet duygusu ile bağlı olduğunu ortaya koyan somut denetlenebilen, nereden ne şekilde elde edildiği belli olan, suçun ispatına elverişli kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı, buna göre de sanıkların atılı suçu işlenmediklerinin sabit olması nedeniyle CMK'nın 223/2-b maddesi uyarınca BERAATLERİNE, karar vermek gerekmiştir.

 

MOR BEYİN SEBEBİYLE MAĞDUR OLANLAR HAKKINDA ALMIŞ OLDUĞUMUZ BERAAT KARARLARI SAVCILIK TARAFINDAN İSTİNAF KONUSU EDİLMİŞTİR

 

            İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca almış olduğumuz beraat kararlarına karşı “FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla ilgili yürütülen yargılama sonucunda sanıklardan ele geçirilen dijital eşyaların CMK'nın 134. Maddesi uyarınca teknik analiz işlemleri tamamlanmadan beraat kararı verilmiş ise de; eksik inceleme ve araştırmayla dijital eşyaların inceleme sonuçları beklenilmeden beraat kararı verilmiş olması usul ve yasaya aykırı” olduğu iddiası ile istinaf başvurusunda bulunulmuştur.

 

MOR BEYİN HAKKINDAKİ BERAAT KARARLARINA KARŞI SAVCILIĞIN İTİRAZLARI BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNCE REDDİLMİŞTİR

 

Yapılan yargılama sonunda yüklenen suçun sanıklar tarafından işlenmediğinin sabit olduğu gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan istinaf başvurusunda bulunan Cumhuriyet savcısının ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla,  CMK'nın 280/1-a maddesi uyarınca İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE (İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi 2018/821 Esas ve 2018/1010 Karar)

 

Av. Veyis AYDIN

Sayfamızı Paylaşın
Genel
Etiketler
< />