Ofis Telefonu 0 537 787 21 55

Orman Veya Hazineye Ait Taşınmazlarda Hibe

Orman Veya Hazineye Ait Taşınmazlarda Hibe

29945 sayı ve 11.01.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Ağaçlandırma Ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik uyarınca Gerçek veya tüzel kişilere onaylı uygulama projesine göre bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, hazine arazilerinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerde ve sahipli arazilerde asli ve/veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile yaptıkları özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmaları ile özel orman fidanlıkları için Genel Müdürlük tarafından hibe verilebilmektedir.
 
Bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda ve hazine arazilerinden verilecek olan hibelerin neye göre ve ne şekilde verileceği Resmi Gazetede yayınlanan Ağaçlandırma Ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik ‘ de düzenlenmiştir. Mezkûr yönetmelik uyarınca;
 
 
1 - Orman köyü nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde ikamet eden gerçek kişilere onaylı uygulama projesine göre bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, Hazine arazilerinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerde ve sahipli arazilerde odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile 3 hektara kadar yapacakları özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmaları için bir defaya mahsus olmak üzere hibeye esas yatırım giderleri cetveli tutarının %65’i kadar hibe verilebilir.
 
2 -  Birinci madde dışındaki gerçek veya tüzel kişilere onaylı uygulama projesine göre bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, hazine arazilerinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerde ve sahipli arazilerde asli tür ve/veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile yapacakları özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel orman fidanlık çalışmaları için hibeye esas yatırım giderleri cetveli tutarının %25’i kadar hibe verilebilir.
 
3 - Hibe tahsis edilen özel orman fidanlıklarında üretilecek fidanların en az yüzde ellisinin (%50) orman ağaç ve ağaççığı fidanı, en çok yüzde ellisinin (%50) odun dışı orman ürünü veren türler ve süs bitkisi olması zorunludur.
 
4 - Gerçek veya tüzel kişilerin yapacakları özel erozyon kontrolü çalışmaları ile hibe talep etmeden yapacakları özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmalarında, onaylı uygulama projesinde belirtilen sayıda orman ağacı ve ağaççığı fidanı Bölge Müdürlüğünce ücretsiz olarak verilebilir.
 
Yukarıda saymış olduğumuz gerçek veya tüzel kişiler şartlarını taşımaları halinde orman ve hazineye ait taşınmazlarda hibeden yararlanabilirken; yapılan özel ağaçlandırmanın altında 23/8/2012 tarihli ve 28390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmeliğinin 18 inci maddesinde belirtilen alt türler için hibe tahsisi yapılmaz.
 
Ayrıca özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel orman fidanlık sahalarının yangın, sel, heyelan, şiddetli fırtına ve benzeri doğal afetler sebebiyle başarısız olması halinde, proje sahiplerinin sahayı projesine uygun olarak tekrar tesis etmek istemeleri durumunda yeniden hibe verilmez.

 

Sayfamızı Paylaşın
Genel
Etiketler
< />