Ofis Telefonu 0 537 787 21 55

Genel

AYRIMCILIK HAKLARI

HAMİLELİĞİ NEDENİYLE İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİYE AYRIMCILIK TAZMİNATI

İşveren, işçinin iş akdini hamilelik sebebiyle feshederse bu durumda işçi ayrımcılık tazminatına hak kazanacaktır. İş hukukunda eşit davranma yükümlülüğünün hukuki dayanağını İş Kanunu'nun 5. maddesi oluşturmaktadır. Bu maddeye göre; dil, din,ırk, mezhep, gibi sebeplerle işçiler farklı muameleye tabi tutulamaz.

 

Ayrıntı
ECRİMİSİL TAHLİYE DAVALARI - 0537 787 21 55

Hazine taşınmazları üzerinde bulunan yapıların yada işletmelerin 6183 sayılı Kanun uyarınca tahliye edilmeleri mümkün olduğu gibi kira süresi sonunda yada re'sen idarece taşınmazın tahliyesinin istenebilmesi mümkündür.

Ayrıntı
Trafik Kazalarında Kusur Oranına İtiraz

Kaza Tespit Tutanağı sigorta şirketine ulaştığı anda, bir hasar doyası açılır ve en geç bir sonraki işgünü, bu tutanakla birlikte kazanın fotoğraflarını elektronik ortamda, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne gönderir.

Ayrıntı
Adli Arama & Önleme Araması

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunumuz ve ilgili mevzuat uyarınca kolluk kuvvetlerince bir takım arama işlemleri yapılmaktadır

Ayrıntı
Orman Veya Hazineye Ait Taşınmazlarda Hibe

29945 sayı ve 11.01.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Ağaçlandırma Ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik

Ayrıntı
Banka Dosya Masraflarının İadesi

Kredi Dosya Masrafını Geri Almak İçin Ne Yapılmalıdır?

Ayrıntı
Genel
Etiketler
< />