Ofis Telefonu 0 537 787 21 55

Genel

İmar Barışı

1-) İmar Barışı hangi tarihten önceki yapıları kapsar?

  • 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsar.
Ayrıntı
İmar Uygulamaları (18 Uygulaması)
İmar Uygulaması Çeşitleri
1.    3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca yapılan imar uygu­laması,
2.    2981 sayılı Yasanın 10/c maddesi uyarınca yapılan ıslah imar uygula­maları,
3.    2981 sayılı Yasaya 3290 sayılı Yasa ile getirilen ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine eklenen Ek Madde 1 uygulaması ve
4.    2981 sayılı Yasanın 10/b maddesi uygulamasıdır.
Ayrıntı
TAŞINMAZ SATIŞ YÖNETMELĞİ KAPSAMINDA TAŞINMAZ TİCARETİ VE YETKİ BELGESİ

TAŞINMAZ SATIŞ YÖNETMELĞİ KAPSAMINDA TAŞINMAZ TİCARETİ VE YETKİ BELGESİ

05.06.2018 Kabul ve resmi gazete yayın tarihli Taşınmaz Satış Yönetmeliği ile taşınmaz ticaretine “Taşınmaz ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler veya esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılır” şeklindeki düzenleme ile bir kısıtlama getirilmiştir.

Ayrıntı
İFLAS PROSEDÜRÜ

İFLAS PROSEDÜRÜ

Üç çeşit iflas yolu vardır;

  1. İflas yoluyla adi takip,
  2. Kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu,
  3. Doğrudan iflas yolu

Bu iflas yollarının mahiyeti ve özellikleri ile izlenecek prosedür aşağıda açıklanmıştır.

Ayrıntı
Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Kiralanması ve Satışı

Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Kiralanması ve Satışı

23.06.2018 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 387) imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerinin kullanıcılarına kiralanması ve satışına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Ayrıntı
MOR BEYİN MAĞDURLARI (BERAAT KARARI & İSTİNAF KARARI)

MOR BEYİN MAĞDURLARI

(BERAAT KARARI & İSTİNAF KARARI)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 27/12/2017 tarih, 2016/180056 hazırlık nolu yazı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazı ve eklerine göre sanıkların telefon aramalarının irade dışında Fetö Terör Örgütünün iletişim programı Bylock IP'lerine yönlendirildiği belirlenen 11480 kişilik listede isimleri, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları, telefon numaraları ve bylock tespit tarihlerinin bulunduğu anlaşılmıştır.

Ayrıntı
Genel
Etiketler