Ofis Telefonu 0 537 787 21 55

Genel

Tenkis Davası

Tenkis davası ile ilgili bir ön bilgi vermeden ‘’tenkisin hükmü’’ konusunun iyice anlaşılamayacağını düşündük.

Ayrıntı
Genç Avukatlarla Gizli Konuşmala

Yolun çoğunu aldığımız ve önümüzde pek azını bıraktığımız şu sıralarda, genç arkadaşlarım, sizinle gizli bazı şeyler konuşmak istiyorum.

Ayrıntı
Fazla Çalışma Ücreti Alacakları

Fazla çalışmanın ve ücretinin ödendiğinin ispat yükü işverendedir. 

Ayrıntı
Memurların Nakil/Tayinlerinde Aile Bütünlüğü

Eş durumundan tayin / nakil talebinin kabülünün zorunluluğu hakkında

Ayrıntı
TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI

TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI

5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun’un amacı, terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle maddi zarara uğrayan kişilerin, bu zararlarının karşılanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir

Ayrıntı
ESNAF OLMA ŞARTLARI

ESNAF OLMA ŞARTLARI

 

İster gezici ister sabit bir mekânda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek kollarına (Ekli listede yer alan) dâhil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimseleri, ifade eder.

Ayrıntı
Genel
Etiketler
< />