Ofis Telefonu 0 537 787 21 55

"belgeler" etiketli sayfalar

T.C.

DANIŞTAY

1. DAİRE

2002/26 ESAS

2002/52 KARAR

10.4.2002 TARİH

DAVA : 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre avukatların kamu kurum ve kuruluşlarından isteyebileceği belgelerin sınırlarının ve içeriğinin ne olacağı konusunda düşülen duraksamanın giderilmesine yönelik istişari düşünce istemine ilişkin Başbakanlığın 15.2.2002 günlü ve B.02.O.KKG/174-49/898 sayılı yazısına ekli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20.11.2001 günlü ve 26722 sayılı yazısında aynen:

Defter ve Belgeleri İbraz Etmeme Suçu Beraat Kararı (Vergi Usul Kanuna Muhalefet)

1-Sanığa ait nüfus kaydı celp edilmiş,

2-Sanığa ait sabıka kaydı celp edilmiş

3-Vergi inceleme raporu dosyasına konmuş,

Ticarî sır, Bankacılık Sırrı Veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi Veya Belgelerin Açıklanması  MADDE 239

Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeler  MADDE 326

Devlet Güvenliği İle İlgili Belgeleri Elinde Bulundurma MADDE 339