Ofis Telefonu 0 537 787 21 55

"" etiketli sayfalar

Kişilik değerleri saldırıya uğrayan kişinin isteyebileceği bir tazminat türüdür

Avva

Arabuluculuk nedir?

2019-08-21

Aralarında davaya konu olmuş veya olabilecek bir uyuşmazlık olan kişilerin meseleyi bir arabulucu eşliğinde karşılıklı olarak müzakere ederek çözüme kavuşturdukları bir süreçtir.

Türkiye’de sadece en az beş yıllık mesleki deneyimi olan hukuk fakültesi mezunları arabuluculuk yapabilir

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na göre arabuluculuğa ancak tarafların sulh olabileceği, hakkından vazgeçmesi ve iddiaları kabul etmesinin mümkün olduğu ve bir mahkeme kararının gerekmediği hallerde başvurulabilir

Arabuluculuk özellikle dava yoluyla karşılaştırıldığında birçok avantajı olan bir yöntemdir

Arabuluculuğun tüm dünyada kabul görmüş temel ilkeleri vardır.

Taraflar arabulucunun ücretini ve masraflarını eşit ödeyecektir.

Cinsel taciz suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikâyetine bağlıdır.

Kaza Tespit Tutanağı sigorta şirketine ulaştığı anda, bir hasar doyası açılır ve en geç bir sonraki işgünü, bu tutanakla birlikte kazanın fotoğraflarını elektronik ortamda, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne gönderir.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunumuz ve ilgili mevzuat uyarınca kolluk kuvvetlerince bir takım arama işlemleri yapılmaktadır

29945 sayı ve 11.01.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Ağaçlandırma Ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik

Kredi Dosya Masrafını Geri Almak İçin Ne Yapılmalıdır?

< />