Ofis Telefonu 0 212 545 00 42

"etme" etiketli sayfalar

TAŞINMAZ SATIŞ YÖNETMELĞİ KAPSAMINDA TAŞINMAZ TİCARETİ VE YETKİ BELGESİ

05.06.2018 Kabul ve resmi gazete yayın tarihli Taşınmaz Satış Yönetmeliği ile taşınmaz ticaretine “Taşınmaz ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler veya esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılır” şeklindeki düzenleme ile bir kısıtlama getirilmiştir.

Defter ve Belgeleri İbraz Etmeme Suçu Beraat Kararı (Vergi Usul Kanuna Muhalefet)

1-Sanığa ait nüfus kaydı celp edilmiş,

2-Sanığa ait sabıka kaydı celp edilmiş

3-Vergi inceleme raporu dosyasına konmuş,

Resmî Belgeyi Bozmak, Yok Etmek Veya Gizlemek MADDE 205

Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme Veya Değiştirme MADDE 244

Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme Veya Değiştirme  MADDE 281

Devletin Güvenliğine İlişkin Bilgileri Emin Etme  MADDE 327