Ofis Telefonu 0 537 787 21 55

"h" etiketli sayfalar

Avva

Ticaret hukuku

2018-09-19

 Her türlü alan adı tescili hizmeti ücretsiz olarak adınıza yapılır

Görevli mahkemeler aile mahkemesi olup aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemeleri görevlidir

Avva

Velayet Davası

2019-08-19

Velayet davası; çocuğun velayeti kendisinde olmayan eşin diğer eşe karşı açtığı bir aile hukuku davası türüdür.

Avva

Babalık Davası

2019-08-19

Kimler babalık davası açma hakkına sahiptir? Babalık davası açmak için hak düşürücü süre var mıdır?

Ticari nitelikte olmayan tüm tazminat davaları, talep edilen tazminat miktarına bakılmaksızın asliye hukuk mahkemelerinde açılır.

Kişilik değerleri saldırıya uğrayan kişinin isteyebileceği bir tazminat türüdür

29945 sayı ve 11.01.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Ağaçlandırma Ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik

Avva

Tenkis Davası

2020-06-04

Tenkis davası ile ilgili bir ön bilgi vermeden ‘’tenkisin hükmü’’ konusunun iyice anlaşılamayacağını düşündük.

Avva

Spor Hukuku

2020-06-05

Ödenmeyen sporcu alacaklarının tahsili başta olmak üzere sporcularımızın karşılaştığı her türlü hukuki güçlüğü beraber aşıyoruz.

Otel odaklı projeler öncesi hazırlıklar çerçevesinde otelin fiili ve hukuki durumu hakkında incelemeler

Sigorta ve Taşıma Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku

< />