Ofis Telefonu 0 537 787 21 55

Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması Ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük Yürürlükten Kaldırılmıştır.

Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması Ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük Yürürlükten Kaldırılmıştır.

2020-06-08

Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması Ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük Yürürlükten Kaldırılmıştır.

24.06.2018 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması Ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük ile Tarım Arazilerinin Korunması Kullanılması Ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır. 

Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması Ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük
 
Kabul Tarihi: 04.06.2018
RGT: 24.06.2018
RG NO: 30458

MADDE 1 - 29/6/2009 tarih ve 2009/15154 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Haberimizi Paylaşın
Etiketler
< />