Ofis Telefonu 0 537 787 21 55

Çeşmeli / Erdemli - Taşucu / Silifke Otoyol Projesi İhale Tarihi

Çeşmeli / Erdemli - Taşucu / Silifke Otoyol Projesi İhale Tarihi

2020-06-08

T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEŞMELİ-ERDEMLİ-SİLİFKE-TAŞUCU OTOYOLU
YAP-İŞLET-DEVRET PROJESİ
EK İLANI

Yap-İşlet-Devret Modeli ile 20.04.2018 tarihinde ihale ilanına çıkılan Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu işine ait daha önce 14.08.2018 Saat:10.30 olarak açıklanan ihale tarihi ve saati 31.10.2018 Saat:10.30 olarak revize edilmiştir.
İlgililere duyurulur.

İHALE KONUSU İHALE DOSYASI SATIŞ BEDELİ (KDV DAHİL) GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI İHALE TARİH/SAATİ
Çeşmeli - Erdemli - Silifke - Taşucu Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli Kapsamında Tüm İstekliler Arasında Kapalı Teklif Alma Usulü ile Yaptırılacaktır. 50.000 TL (EllibinTürk Lirası) 25.000.000 TL (Yirmibeşmilyon Türk Lirası) 14/08/2018 10:30


1- “Çeşmeli – Erdemli - Silifke - Taşucu Otoyolu Projesi Şartnamesine ekli proje ve teknik şartnamelere göre 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapım, işletim ve devri işine ait ihalesi; 14/08/2018 günü saat 10:30’da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Yücetepe/ANKARA A-Blok Giriş Katı Küçük Toplantı Salonunda, Görevlendirme Komisyonu huzurunda tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüne göre yapılacaktır.

2- İHALENİN KONUSU: “Çeşmeli – Erdemli - Silifke - Taşucu Otoyolu Projesi 3996 sayılı Kanun ve bu Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına ilişkin 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, finansmanı, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, işletme süresi boyunca her türlü bakımı, onarımı ve sözleşme süresi sonunda Otoyolun her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır, kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak İdare’ye devredilmesidir.

3- İstekliler; ihale dosyasını 21/05/2018 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat:3’te ücretsiz olarak görebilirler. İhaleye ilişkin ihale dosyası satış bedeli (KDV Dahil) 50.000 TL (Elli bin Türk Lirası)’dir. İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, dosya bedelini Karayolları Genel Müdürlüğü Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi Müdürlüğü’ne yatırmalarını müteakip, aldıkları makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı’na müracaat ederek ihale dosyasını alabileceklerdir.

4- Söz konusu işe ait Geçici Teminat Tutarı 25.000.000 TL (Yirmi beş milyon Türk Lirası)’dir. Teminat olarak kabul edilecek değerler, İdari Şartnamenin 6. Maddesinde belirtilmiştir.

5- Teklifler, en erken ihale tarihinden 7 (yedi) gün öncesinden başlamak üzere ihale tarihinde saat 10:00’e kadar Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat:3 Görevlendirme Komisyonu Başkanlığı’na elden veya posta ile teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu’nun saat ayarı esastır.

6- İhaleye katılacaklarda aranılacak şartlar, işe ait İdari Şartnamede belirtilmiştir.

7- Anılan iş 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen Usul ve Esaslar dahilinde yürütülecektir.

8- İdare Görevlendirmeyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup İdare’nin bu serbestliğinden dolayı istekliler herhangi bir nam altında İdare’den talepte bulunamazlar.

İlgilenenlere duyurulur.

Haberimizi Paylaşın
Etiketler
< />