Ofis Telefonu 0 537 787 21 55

"eş" etiketli sayfalar

Avva

Selman Yavuz GÖKCE

2014-09-13

Araştırma Görevlisi Arabulucu Selman Yavuz GÖKCE

Avva

Velayet Davası

2019-08-19

Velayet davası; çocuğun velayeti kendisinde olmayan eşin diğer eşe karşı açtığı bir aile hukuku davası türüdür.

Avva

Babalık Davası

2019-08-19

Kimler babalık davası açma hakkına sahiptir? Babalık davası açmak için hak düşürücü süre var mıdır?

Kaza Tespit Tutanağı sigorta şirketine ulaştığı anda, bir hasar doyası açılır ve en geç bir sonraki işgünü, bu tutanakla birlikte kazanın fotoğraflarını elektronik ortamda, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne gönderir.

Kredi Dosya Masrafını Geri Almak İçin Ne Yapılmalıdır?

Veraset İntikal İşlemlerine İlişkin Vekaletname

Şirketler Tarafından Verilecek Vekaletname

Şirket Kuruluşu İçin Verilecek Vekaletname

Eş durumundan tayin / nakil talebinin kabülünün zorunluluğu hakkında

Fazla çalışmanın ve ücretinin ödendiğinin ispat yükü işverendedir. 

ESNAF OLMA ŞARTLARI

 

İster gezici ister sabit bir mekânda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek kollarına (Ekli listede yer alan) dâhil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimseleri, ifade eder.

Araç Sicil ve Tescil Sistemi (ARTES)

Araçların Satış, Devir Ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik 31.01.2018 tarihinde kabul edilerek aynı gün resmi gazetede yayınlanmış ve yayımlandığı gün yürürlüğe girmiştir.

 

< />