Ofis Telefonu 0 537 787 21 55

Şirket Kuruluşu İçin Verilecek Vekaletname

Şirket Kuruluşu İçin Verilecek Vekaletname

PDF İndir

1-Hissedarı olacağımız bir Limited şirket kuruluşu için gerekli olan işlemleri takip, ifa ve sonuçlandırmaya,

2-Kurulacak olan şirketin ana sermayesinin ve şirketteki payımızın tespitine,

3-Ana sermayedeki payımızla ilgili taahhütlerde bulunmaya,

4-Şirketin konusu da dahil olmak üzere, şirketin ana mukavelesini hazırlamaya,

5-Bizim adımıza Noter huzurunda ana mukaveleyi imzalamaya,

6-Ana mukavelede gerekli değişiklikleri ve tashihleri yapmaya ve yeni şekli ile Noter huzurunda imzalamaya,

7-Yukarıda belirtilen değişiklikleri tescil ve ilan ettirmeye,

8-Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, diğer bankalar, Başbakanlık, Hazine Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile buna bağlı kuruluşlar, diğer Bakanlıklar ve Genel Müdürlükler, Ticaret Mahkemeleri, Ticaret Sicili ve Ticaret Odaları, Vergi daireleri, Posta İdaresi, Telekomünikasyon kuruluşları, diğer resmi makam ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli olan tüm işlemleri takip, ifa ve sonuçlandırmaya, özellikle izin ve onayları temine,

9-Ana sermaye payımızı yatırmaya, bloke ettirmeye ve döviz olması halinde Yeni Türk Lirasına transfere,

10-Döviz makbuz ve belgelerini teslim almaya,

11-Yeni Türk Lirasına transfer edilen meblağın ana sermaye payımız olarak şirket sermayesine eklemeye,

12-Tüm bankalarda YTL, EURO, USD hesapları açtırmaya, para yatırmaya veya bu konu ile ilgili talimatlar vermeye,

13-Şirketin kuruluşu ile ilgili tüm dilekçe, belge, evrak ve layihaları sunmaya ve teslim almaya,

14-Posta, demiryolu, hava yolu, kara yolu ve otobüs işletmelerince nakledilen, bankalar, resmi makam, özel kurum ve kuruluşlar tarafından gönderilen para, mektup ve paketleri teslim almaya, ahzu kabza,

15-Şirketi ticaret siciline tescil ettirmeye,

16-Vergi dairesinde adımıza vergi numarası almaya ve şirket ile ilgili gerekli işlemleri yaptırmaya, belgeleri sunmaya, şirketin vergi numarasını ve vergi tabelasını almaya,

17-Yukarıda belirtilen konularla ilgili dilekçeleri sunmaya,

18-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili vergi ve harçları yatırmaya, layihaları imzalamaya, fazla ödenenleri talep etmeye, teslim almaya,

19-Kira sözleşmeleri imzalamaya, 

20-Yukarıda belirtilen işlemler ile ilgili olarak, yine yukarıda belirtilen Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, tüzel ve tabi şahıslara verilmek üzere gerekli olan bilumum belgeleri tanzime, icabında düzeltmeler yapmaya, imzaya ve ibraz etmeye,

21-Gerektiğinde bu vekâletnamede belirtilen konular ile ilgili olarak başkalarını da tevkile mezun ve yetkili olmak üzere,

Mersin Barosu’na 3684 sicil no ile kayıtlı 31399798582 TC Kimlik Nolu ve Uray Vergi Dairesine bağlı Avukat Veyis AYDIN vekil tayin edildi.


VEKİL EDEN : ……………………………………………

TC.KİMLİK NO :……………………………………………

 ADRES :…………………………………………………………

Sayfamızı Paylaşın
Etiketler
< />