Ofis Telefonu 0 537 787 21 55

"kat" etiketli sayfalar

Avva

Mersin

2019-02-21

Her toplumda yönetim kimde ise, güçlü odur. Her yönetim, kanunlarını işine geldiği gibi koyar. Demokratlar demokratlığa uygun kanunlar, zorbalar zorbalığa uygun kanunlar, ötekiler de öyle.

Bu kanunları koyarken kendi işlerine gelen şeylerin, yönetilenler için de doğru olduğunu söylerler, kendi işlerine gelenlerden ayrılanları da kanuna, doğruluğa aykırı diye cezalandırırlar.

Avva

Hakkımızda

2020-06-04

Doğruluk her yerde birdir; yönetenin işine gelendir. Güç de yöneten de olduğuna göre, düşünmesini bilen her adam bundan şu sonuca varır: Doğruluk güçlünün işine gelendir.

Avva

Vekalet Bilgileri

2019-02-05

Türkiye’nin herhangi bir yerinden herhangi bir noterden (mesai günleri ve saatlerinde) çıkartacağınız GENEL DAVA VEKALETNAMESİ için gerekli bilgiler sayfamızda.

Avva

Aile Hukuku

2018-09-19

Miras Sözleşmeleri İle Vasiyetname Hazırlanması, Tenkis- Tanıma Davaları,

Avva

Medeni Hukuk

2014-08-16

Medeni haklar, bir ülkede herkesin cinsiyet ve uyrukluk ayrımı yapılmadan sahip olduğu haklardır.

Avva

İdare Hukuku

2018-08-19

İdare hukuku, temelini Anayasa’dan alan ve amacı kamu yararını gerçekleştirmek olan dalı

Avva

Miras Hukuku

2019-02-21

Türk Hukuk sistemi içerisinde mirastan pay alacak kişiler belirlenirken zümre sistemi esas alınmıştır

Avva

İcra İflas Hukuk

2018-08-27

İcra İflas Kanunu'na göre özel hukuk ilişkilerinden doğan para alacakları

Avva

Veyis Aydın

2009-10-10

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2012 yılında mezun olmuştur.

Avva

Mirastan Feragat

2019-07-13

Mirastan feragat sözleşmesi, miras bırakanla mirasçı arasında yapılan ve mirasçının mirasçılık sıfatından vazgeçmesine ilişkin bulunan iki taraflı bir sözleşmedir

Avva

Aile Konutu

2019-08-27

Aile konutu kural olarak tek konuttur ve evlilik birliğinin devamı süresince korunur

Kambiyo hukukunda kefalet, yani aval, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 700-702. maddelerinde düzenlenmiştir.

< />