Ofis Telefonu 0 537 787 21 55

"kat" etiketli sayfalar

Cinsel taciz suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikâyetine bağlıdır.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunumuz ve ilgili mevzuat uyarınca kolluk kuvvetlerince bir takım arama işlemleri yapılmaktadır

29945 sayı ve 11.01.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Ağaçlandırma Ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik

Avva

Tenkis Davası

2020-06-04

Tenkis davası ile ilgili bir ön bilgi vermeden ‘’tenkisin hükmü’’ konusunun iyice anlaşılamayacağını düşündük.

Yolun çoğunu aldığımız ve önümüzde pek azını bıraktığımız şu sıralarda, genç arkadaşlarım, sizinle gizli bazı şeyler konuşmak istiyorum.

Avva

Spor Hukuku

2020-06-05

Ödenmeyen sporcu alacaklarının tahsili başta olmak üzere sporcularımızın karşılaştığı her türlü hukuki güçlüğü beraber aşıyoruz.

Büromuz tarafından yapılan işler, ulusal, uluslararası ve kıyı bankacılığı nezdinde birçok işlemleri kapsamaktadır

Otel odaklı projeler öncesi hazırlıklar çerçevesinde otelin fiili ve hukuki durumu hakkında incelemeler

Sigorta ve Taşıma Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku

Sorumluluk ve Tazminat Hukuku

Avva

Vergi Hukuku

2020-06-05

Vergi Hukuku

< />