Ofis Telefonu 0 537 787 21 55

Kamulaştırma Davalarında Karşı Vekalet Ücreti

AvvA Avukatlık Bürosu - Mersin Avukat Veyis AYDIN - 0 537 787 21 55

Kamulaştırma Davalarında Karşı Vekalet Ücreti ve Yasal Faiz Bitiş Tari

T.C.
YARGITAY
5. Hukuk Dairesi
 
 
ESAS NO : 2019/3412 
 
KARAR NO : 2019/19175
 
1-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 12055/17 numaralı başvuru sonucu verilen 23.10.2018 tarihli kararı ve Anayasa Mahkemesinin 2016/9364 başvuru numaralı, 01.06.2019 gün 30791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararı da göz önüne alınarak davacı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi gerektiğinin düşünülmemesi,
 
2-3'er aylık vadeli mevduatta nemalandırılmasına karar verilen fark bedel 76.841,97 TL davalıya karar tarihi itibariyle ödenemeyeceğinden, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/9.fıkrası uyarınca işletilecek yasal faizin bitiş tarihinin kararın kesinleşme tarihi olması gerektiği düşünülmeden karar tarihine kadar yasal faiz işletilmesine  karar verilmesi,
 
Doğru değil ise de; bu yanılgıların giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden (dairemiz karar tarihi olan 27/12/2018) ibaresinin çıkarılmasına yerine (kararın kesinleşme) kelimelerinin yazılmasına,
 
Hükmün böylece HMK'nun 370/2. maddesi uyarınca DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 
Sayfamızı Paylaşın
Etiketler
< />